PRINT&SEAL, BUDSKAPET SOM FÅNGAR INTRESSE HOS MOTTAGAREN.

Print & Seal är en produkt där vi trycker och adresserar på ett och samma ark, som sedan viks, perforeras och förseglas. Vi är stolta över att vara det enda tryckeriet på våra breddgrader som kan trycka mindre upplagor på det här sättet. 

Förutom att brevet sticker ut, finns det andra fördelar med att producera utskick på detta sätt:

  • Ekonomin – ett papper istället för både papper och kuvert betyder ingen kostnad för kuvert samt lägre portokostnad tack vare lägre vikt
  • Miljön – mindre mängd papper är lika med mindre antal träd